Reviews Vall de Nuria

Skiweather.eu

Neighbouring ski resorts

La Molina 16.5 km Masella 21 km