Nesoya / More og Romsdal

alt. 23m

Oslo Havn Raadhuskaia

Courtesy of Ohv

Havn

Courtesy of Oslohavn

Utsikt hjemmefra

Courtesy of Runarweb

Closeby

Neighbouring (ski) resorts of Nesoya:

Tourist office

www.nesoya.no