Oulx / Piemonte

Sauze dOulx

Courtesy of Vitton

Sestriere Trebials monte

Courtesy of Via Lattea

Piste Prarial

Courtesy of Montgenevre Tourist Office

Front de neige

Courtesy of Montgenevre Tourist Office

Village de Montgenevre

Courtesy of Montgenevre Tourist Office

Front de neige

Courtesy of Montgenevre tourist office

Closeby

Neighbouring (ski) resorts of Oulx:

Tourist office

www.comune.oulx.to.it