Tschitta / Graubunden

Somtgant

Courtesy of Feratel

Piz Martegnas

Courtesy of Feratel

Savognin Somtgant 2100m

Courtesy of Feratel

Savognin Piz Martegnas 2670m

Courtesy of Feratel

Corviglia

Courtesy of Feratel

Corviglia

Courtesy of Feratel

Closeby

Neighbouring (ski) resorts of Tschitta:

Tourist office